Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-148398-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp - Ủy ban nhân dân Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 1 buổi làm việc. (Nếu yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể hẹn lại nhưng không quá 2 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Bản sao chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng