Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-242881-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao chứng thực.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng