Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS152
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nộp hồ sơ sau 15h thì có thể giải quyết vào ngày hôm sau; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn hoặc nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu thì việc chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng