Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-216657-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao có chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng