×
Tra cứu thuật ngữ

Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-070559-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng