Thủ tục hành chính: Cho ý kiến đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương, Đường thủy nội địa chuyên dùng nối với Đường thủy nội địa địa phương - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cho ý kiến đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương, Đường thủy nội địa chuyên dùng nối với Đường thủy nội địa địa phương - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-011747-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng