Thủ tục hành chính: Cho thuê đất đối với hộ gia đình cá nhân thuê đất sản xuất kinh doanh - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê đất đối với hộ gia đình cá nhân thuê đất sản xuất kinh doanh - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-067772-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 40 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng