Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cho thuê đất đã được Giấy phép mua bán hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê đất đã được Giấy phép mua bán hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-136627-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) và các phòng ban chuyên môn của cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng