Thủ tục hành chính: Cho phép hội đặt văn phòng đại diện - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép hội đặt văn phòng đại diện - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS768
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ (02A Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa) hoặc qua đường bưu điện. Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h30-17h00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết).
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép hội đặt văn phòng đại diện.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng