Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố; quận, huyện, thị xã, tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố; quận, huyện, thị xã, tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS777
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có liên quan.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. (18B Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội).
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Tại Sở Nội vụ thành phố Hà Nội: 16 ngày làm việc;
- Tại các sở, ban, ngành của thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: 07 ngày làm việc (cho ý kiến bằng văn bản về việc cho phép thành lập hội);
- Tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: 07 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính (nếu đủ điều kiện để cho phép thành lập); Công văn trả lời (nếu không đủ điều kiện thành lập).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng