Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cho doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế trong năm 2009 vay để thanh toán cho người lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin thủ tục hành chính Cho doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế trong năm 2009 vay để thanh toán cho người lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Số hồ sơ: B-BLD-061907-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại địa phương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại địa phương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tại địa phương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc cho vay
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng