×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS311
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định chỉnh sửa (không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng