Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-BS245
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 06 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng