Thủ tục hành chính: Chi hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Chi hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-026037-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kề từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng