Thủ tục hành chính: Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-054588-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thành phố trực thuộc tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng bảo vệ chăm sóc Trẻ em -Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Hội, đoàn thể
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản cam kếtGiấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng