Chế độ ưu đãi đối với chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33148

Câu hỏi:

Hiện nay tôi chưa có bằng cấp chuyên môn về quân sự nhưng nay tôi đang đảm nhận chức danh quyền chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, vậy tôi được hưởng chế độ như thế nào và có được xét chức danh công chức không? Xin cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Điều 17 Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP hướng dẫn quy hoạch đào tạo bồi dưỡng;

–  Điều 3 Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH;

– Điều 17 Nghị định 03/2016/NĐ-CP;

2. Nội dung tư vấn

– Điều kiện để xem xét, bổ nhiệm: Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng; có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.

– Tiêu chuẩn chung:

+ Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

+ Bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 2 và năng lực thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

– Tiêu chuẩn cụ thể đối với Chỉ huy trưởng:

+ Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;

+ Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

Do bạn cung cấp thông tin chưa đầy đủ để xác định bạn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã hay không?

Trường hợp bạn đi học chuyên ngành quân sự cơ sở theo đề án đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn thì sau khi học xong, nếu bạn đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn trên thì bạn sẽ được bổ nhiệm là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định của pháp luật. Nếu bạn được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thì bạn sẽ được hưởng các chế độ như công chức cấp xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP đồng thời bạn sẽ được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định tại Điều 16 Nghị định 03/2016/NĐ-CP.

Trường hợp bạn không đủ điều kiện để được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã thì bạn sẽ không được hưởng chác chế độ như công chức cấp xã và các chế độ phụ cấp trừ trường hợp địa phương bạn có chế độ ưu đãi riêng.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam