Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo -Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo -Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-060453-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho mở lớp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng