Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-062887-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ, đúng hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng