Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường do tỉnh quản lý - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường do tỉnh quản lý - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-173511-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng