Thủ tục hành chính: Chấp thuận ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, liên tỉnh - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, liên tỉnh - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-271849-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) đến Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Sở Giao thông vận tải ra văn bản chấp thuận việc ngừng khai thác tuyến của doanh nghiệp, hợp tác xã
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng