Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh trên 1000km - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh trên 1000km - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-008939-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải thuộc Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng