Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề - Bắc Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-BNI-148639-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ủy ban nhân dân Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng