Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chấp thuận đề xuất dự án BOT, BTO, BT của Nhà đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư chủ động đề xuất dự án ngoài danh mục dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận đề xuất dự án BOT, BTO, BT của Nhà đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư chủ động đề xuất dự án ngoài danh mục dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-132455-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 17 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng