Thủ tục hành chính: Chấp thuận đấu nối tạm thời vào quốc lộ đang khai thác - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận đấu nối tạm thời vào quốc lộ đang khai thác - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-268270-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng