Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37363

Câu hỏi:

Kính gửi công ty luật Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, Tháng 7 vừa rồi, tôi được mời tham gia một khóa học ngắn hạn tại nước ngoài kéo dài 4 tháng và đã xin phép, báo trước công ty hơn 30 ngày. Tôi xin vắng mặt ở công ty từ cuối tháng 8, và đã báo trước từ giữa tháng 7, cũng báo là giữa tháng 12 sẽ quay lại làm việc. Phía công ty đồng ý cho tôi nghỉ không lương để tham gia khóa học, đồng thời có gửi email cho tôi để xác nhận thời gian vắng mặt của tôi ở công ty, cũng như cho biết sẽ báo lại cho tôi vị trí của tôi tại công ty sau khi hết thời hạn nghỉ không lương, với lí do có thể sẽ tuyển được người thay thế tôi. Trong thời gian tôi đi học, phía công ty không có bất kỳ văn bản hay thông báo nào khác. 10 ngày trước ngày tôi kết thúc thời gian nghỉ không lương và quay lại làm việc như đã thỏa thuận, bộ phận Nhân sự công ty gửi cho tôi email thông báo là vị trí của tôi tại công ty không cần nữa và đề nghị tôi đến công ty để ký giấy thôi việc, chấm dứt hợp đồng và kèm theo lí do là muốn thanh lí hợp đồng do hợp đồng của tôi đến ngày 31-12 là hết hạn. Trước đó, vào đầu năm 2017, công ty có ký với tôi hợp đồng 3 năm, kéo dài đến hết năm 2019, tuy nhiên, đến tháng 5, khi có Trưởng Bộ phận Nhân sự mới, người này đã cho thay toàn bộ hợp đồng của nhân viên (trong đó có tôi), bằng hợp đồng 1 năm, có hiệu lực đến hết năm 2017. Tuy nhiên, không có văn bản nào nói hủy các hợp đồng cũ. Xin quý công ty cho tôi hỏi: – Việc công ty yêu cầu chấm dứt hợp đồng với tôi trong thời gian tôi xin nghỉ phép không lương (và được công ty chấp thuận), cũng như yêu cầu qua email và chỉ báo trước có 10 ngày (thay vì tối thiểu 30 ngày như trên hợp đồng) là có đúng quy định pháp luật không? Trong trường hợp không đúng quy định pháp luật, tôi cần gửi khiếu nại đến cơ quan thẩm quyền nào để đòi lại quyền lợi cho mình? Thủ tục khiếu nại ra sao? – Về hợp đồng: như vậy là hợp đồng 3 năm của tôi vẫn có hiệu lực phải không ạ? Mong sớm nhận được hồi âm từ công ty. Trân trọng cảm ơn.?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Bộ luật lao động 2012.

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo Điều 116 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương của người lao động. Cụ thể, tại khoản 2, khoản 3 Điều 116 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc nghỉ không hưởng lương như sau:

"2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương."

Theo đó, đối với trường hợp người lao động được nghỉ không lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 116 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn xin công ty nghỉ không hưởng lương 04 tháng để tham gia một khóa học. Bạn có thông báo trước và đã được công ty đồng ý cho bạn nghỉ không hưởng lương, đồng thời bên phía công ty có gửi email cho bạn để xác nhận thời gian vắng mặt của bạn và thông báo về việc công ty của bạn sẽ tìm người khác để thay thế vị trí của bạn, đồng thời sau thời gian nghỉ việc đó bạn sẽ làm ở một vị trí mới. Tuy nhiên, trong suốt thời gian bạn tham gia khóa học, công ty không có gửi bất kỳ một văn bản nào thông báo về việc đó mà tới thời điểm 10 ngày trước khi bạn quay trở lại làm việc thì công ty có gửi thông báo rằng vị trí của bạn công ty không cần nữa và yêu cầu bạn qua công ty để ký giấy thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động với lý do hợp đồng lao động tới 31/12/2017 là hết hạn. Một vấn đề nữa là trước đó, vào đầu năm 2017, công ty có ký với bạn hợp đồng 3 năm đến năm 2019 mới hết hạn, nhưng đến tháng 5/2017, khi có Trưởng Bộ phận Nhân sự mới, người này đã cho thay toàn bộ hợp đồng của nhân viên, bằng hợp đồng có thời hạn 01 năm, có hiệu lực đến hết năm 2017. Tuy nhiên, không có văn bản nào nói về việc hủy các hợp đồng cũ.  

"Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết."

Theo đó, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu một trong hai bên có yêu cầu sử đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo trước cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới; trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. Nếu trong trường hợp trước đo bạn đã thoả thuận với công ty về việc sửa đổi thời hạn hợp đồng bằng hợp đồng lao động mới thì trong trường hợp này, hợp đồng của bạn với công ty có thời hạn 1 năm sẽ phát sinh giá trị pháp lý. 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng lao động chấm dứt trong trường hợp hết hạn. Nếu theo thoả thuận trong hợp đồng mới đã ký thoả thuận đế ngày 31/12 là hợp đồng hết hạn thì đến thời điểm 31/12, hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng lao động. Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động 2012, trong thời gian ít nhất 15 ngày trước khi hợp đồng lao động hết hạn thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước về thời điểm chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp công ty báo trước 10 ngày trước khi kết thúc thời gian nghỉ không lương nhưng đã trên 15 ngày trước ngày hết hạn hợp đồng lao động là ngày 31/12 rằng công ty sẽ chấm dứt hợp đồng khi hết hạn hợp đồng vào ngày 31/12 là có căn cứ pháp luật. 

Nếu trong trường hợp công ty muốn chấm dứt hợp đồng lao động với bạn trước khi hết hạn hợp đồng ngày 31/12 thì được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời phải đáp ứng điều kiện về căn cứ chấm dứt và thời gian báo trước. 

Căn cứ chấm dứt theo điều 38 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.”

Thời hạn báo trước đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn là ít nhất 30 ngày.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH