Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS477
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý hành nghề Luật sư – Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội; Cách 2: Tổ chức có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Chú ý: Giấy tờ trong hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính phải là bản sao có chứng thực
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 0433.546.151 (bộ phận 1 cửa)/ 0433.120.879 (phòng Quản lý hành nghề luật sư)
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi; Hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư chấm dứt kể từ thời điểm Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động có hiệu lực (trừ các nghĩa vụ phải thực hiện )
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng