Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động chi nhánh kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động chi nhánh kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-016820-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Công an
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng