Chậm điều chỉnh thang lương đóng bảo hiểm có bị truy thu lãi không?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37426

Câu hỏi:

Chào Luật sư! Công ty tôi chậm điều chỉnh thang lương đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến tháng 6 nay vậy cho tôi hỏi bây giờ điều chỉnh có bị truy thu lãi không? Có phải nộp thêm tiền cho bảo hiểm các tháng trước do chưa điều chỉnh lương không? Cảm ơn Luật sư! 

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Quyết định 959/QĐ-BHXH 

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 7 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định phương thức đóng bảo hiểm xã hội như sau:

"1. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH”

Điều 42 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN như sau:

“…

2. Truy thu do điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH bắt buộc của người lao động

Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ điều chỉnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định hoặc HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ) nâng bậc, nâng ngạch, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động thì không thực hiện tính lãi; trường hợp nộp hồ sơ điều chỉnh tiền lương chậm từ 60 ngày trở lên thì tính lãi theo quy định.

3. Nội dung quy định tại Điều này thực hiện đến hết ngày 31/12/2015. Từ ngày 01/01/2016, thực hiện theo văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.”

Từ những căn cứ trên, thì hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị phải trách tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trích từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước. Trường hợp là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trả lương khoán/ theo sản phẩm thì lựa chọn đóng 3 hoặc 6 tháng một lần.

Đối với việc doanh nghiệp có điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thì phải điều chỉnh trong vòng 30 ngày thì không phải tính lãi; trường hợp điều chỉnh tiền lương chậm từ 60 ngày trở lên thì tính lãi.

Như vậy, đối với trường hợp côgn ty bạn đã chậm điều chỉnh thang lương đóng bảo hiểm xã hội, thì phải xem xét thời gian chậm đóng, nếu điều chỉnh chậm từ 60 ngày trở lên thì ngoài bị truy thu tiền đóng của các tháng trước mà còn phải đóng tiền lãi do chậm đóng.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam