Thủ tục hành chính: Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-228986-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công An tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông (số 10, đường Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Phú Yên

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10, đường Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận, viết giấy biên nhận và hẹn ngày, giờ trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
+ Nộp giấy biên nhận.
+ Nhận kết quả: Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
+ Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00. (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Phú Yên

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp: Cung ứng dịch vụ không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilogam (kg); Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilogam (kg); Cung ứng dịch vụ gói, kiện:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có)
Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Phú Yên

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Phú Yên

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính lần đầu cho các nội dung thẩm định quy định tại Phần A Mức phí thẩm định của thông tư 185/2013/TT-BTC là 200.000đồng/lần 1. Thông tư 185/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành
Phí thẩm định điều kiện cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 1.250.000 đồng 1. Thông tư 185/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành

Menu