Thủ tục hành chính: Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS47
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì thời gian tính để cấp và tái cấp biển hiệu, kể từ ngày hôm sau. Nếu từ chối cấp và tái cấp biển hiệu có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cho người nộp hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ hoạt động vận chuyển
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng