Thủ tục hành chính: Cấp tiếp bản sao văn bằng, chứng chỉ - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Cấp tiếp bản sao văn bằng, chứng chỉ - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-125867-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng