Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp thông báo chuyển trả - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thông báo chuyển trả - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Số hồ sơ: B-BLD-003265-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước: Cục Quản lý lao động ngoài nước, số 41B, Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy Thông báo chuyển trả
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng