Thủ tục hành chính: Cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền và cửa khẩu cảng biển (gọi chung là cửa khẩu) - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền và cửa khẩu cảng biển (gọi chung là cửa khẩu) - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-103045-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Biên giới
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu hoặc Đồn Biên phòng cửa khẩu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sĩ quan Thủ tục, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội thủ tục và Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 60 phút đối với cửa khẩu cảng biển, không quá 10 phút đối với cửa khẩu biên giới đất liền, sau khi Biên phòng cửa khẩu tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thị thực dán, thị thực rời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng