Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp thẻ Giấy phép cho người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (Kể cả người nước ngoài) - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ Giấy phép cho người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (Kể cả người nước ngoài) - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-022260-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng