×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-105791-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh; Đơn vị có hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại đơn vị đang công tác, trực thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể về thời gian giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng