Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công đang hưởng trợ cấp thường xuyên - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công đang hưởng trợ cấp thường xuyên - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-098550-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Ủy ban nhân dân cấp xã: 05 ngày, Ủy ban nhân dân thị xã: 05 ngày, Sở Lao động - Thương binh Xã hội: 05 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng