Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS958
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực (Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực: 10 năm)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng