×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong hoạt động phân phối điện cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MVA đối với các khu vực đô thị tại địa phương - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong hoạt động phân phối điện cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MVA đối với các khu vực đô thị tại địa phương - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS957
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực (Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực: 10 năm)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng