Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-BS99
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương (số 07 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng