Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu “ Xe Taxi” - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phù hiệu “ Xe Taxi” - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-012191-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng