Thủ tục hành chính: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS124
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Tòa án nhân dân đã xét xử vụ án liên quan đến đương sự
Cách thức thực hiện: Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hộ tịch - Quốc tịch - Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: Trường hợp những hồ sơ đơn giản thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với trường hợp những hồ sơ phức tạp cần phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ Công an và Tòa án (nếu có) thì thời hạn không quá 20 ngày
Trong trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng thì trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu Lý lịch tư pháp số 2
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng