Thủ tục hành chính: Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (qua ủy quyền) - Tây Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-TNI-033332-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 16 ngày đối với các trường hợp đơn giản - 26 ngày đối với các trường hợp phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng