Thủ tục hành chính: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phiếu Lý lịch tư pháp - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-204141-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với công dân đang cư trú tại tỉnh Bến Tre, không có thời gian cư trú ở nhiều nơi: Thời hạn giải quyết là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + Đối với trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi; công dân Việt Nam hiện đang cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài cư trú tại tỉnh Bến Tre: Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng