Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS444
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng tạm kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng