Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ (QL.31, QL.37 và QL.279) đang khai thác - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ (QL.31, QL.37 và QL.279) đang khai thác - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-BS168
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Xây dựng, Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Gửi hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng