Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-173512-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng