Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công công trình liên quan đến hành lang an toàn giao thông (Đấu nối đường giao thông công cộng của địa phương vào đường quốc lộ) - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công công trình liên quan đến hành lang an toàn giao thông (Đấu nối đường giao thông công cộng của địa phương vào đường quốc lộ) - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-038942-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông - Vận tải Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông - Vận tải Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng