Thủ tục hành chính: Cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-111238-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Xây dựng, Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại trụ sở qua bộ phận một cửa
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác mỏ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng - Bắc Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với khách hàng
+ Khách hàng nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa của Sở Xây dựng (để lại địa chỉ, số điện thoại để liên hệ)
+ Khi có kết quả khách hàng mang phiếu hẹn ngày trả, nộp lệ phí (nếu có), nhận kết quả
Bước 2: Đối với Sở Xây dựng: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tiến hành tiếp nhận, vào sổ theo dõi một cửa, viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho khách hàng

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng - Bắc Ninh

Tờ trình xin cấp phép khai thác mỏ và sản xuất sản phẩm phụ gia và vật liệu xây dựng
Giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với hoạt động khai thác và sản xuất sản phẩm phụ gia và VLXD do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Dự án đầu tư; thiết kế khai thác mỏ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Văn bản chấp thuận về công nghệ khai thác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, tiết kiệm tài nguyên; công suất, tiến độ; phân chia khu vực cho các đối tác cùng tham gia đầu tư khai thác và các nghĩa vụ liên quan khác của địa phương nơi có mỏ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng - Bắc Ninh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng - Bắc Ninh

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng - Bắc Ninh

Menu