Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp phép hoạt động ngành in - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép hoạt động ngành in - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-013611-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng