Thủ tục hành chính: Cấp phép đào đường vỉa hè thuộc thẩm quyền huyện quản lý - Bình Phước

Thông tin

Số hồ sơ: T-BPC-022671-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): phòng Công thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, thi trấn, bộ phận “ Một cửa”
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng